Ce trebuie să faci

  1. Descarca contractul de sponsorizare.
  2. Completeaza-l cu datele firmei si suma, apoi trimite-l in format WORD pe e-mail la adresa .
  3. Noi vom printa contractul in 2 exemplare, il vom semna si stampila, apoi il vom expedia prin posta la adresa indicata.
  4. Te rugam sa ne returnezi unul dintre exemplare cu ambele semnaturi si stampile.

Detalii fiscale:
Conform Codului fiscal, Titlul III Impozit pe venit, Cap 2 – Venituri din activitati independente, ART. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităti independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla, al (5) si (6):
(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
(6) Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Mai pe scurt spus, PFA-urile , Intreprinderile Individuale, Socitatile Civile de Avocatura si orice alta entitate a carei Contabilitate este in partida simpla, pot face sponsorizari deductibile in limita a 5% din venitul net stabilit ca diferenta intre venit brut si cheltuieli deductibile, altele decat cheltuielile cu sponsorizarea.